Wie ben ik

Maurice Dumont
Maurice Dumont
Maurice Dumont

Mijn naam is Maurice Dumont, geboren in Heerlen op 13 april 1975. Ik heb inmiddels meer dan veertig jaar ervaring in het onderwijs, als leerling en student, als leraar en schoolleider en als ouder van twee kinderen. Ik ken dus alle hoeken van de zogenaamde ‘pedagogische driehoek’.

Als docent en mentor heb ik ruime ervaring opgedaan met het didactisch en pedagogisch begeleiden en coachen van jongeren. Als stagebegeleider en schoolleider heb ik ruime ervaring opgedaan in het coachen en begeleiden van docenten. Daarnaast ben ik nu onafhankelijk coach en begeleider. Ook bied ik ondersteuning aan leerlingen en studenten die moeite hebben met het vak Nederlands.

Mijn CV

Opleidingen:

 • Professionele communicatie bij Phoenix, Utrecht
 • Universitaire Lerarenopleiding Nederlands (Cum laude) bij Universiteit van Utrecht
 • Masteropleiding Nederlandse Taal en Cultuur bij Universiteit van Utrecht
 • Lerarenopleiding Nederlands 2e graad deeltijd bij Fontys Hogescholen Tilburg
 • Nederlands en Communicatie bij Fontys Hogescholen Tilburg

Trainingen:

 • Persoonlijk leiderschap – Verschijnen als leider bij In Mundo, Amsterdam
 • Waarderend leiderschap in het Onderwijs bij Drives@School, Leiden
 • Veerkracht in groepen en teams – Alert leiderschap in de groep bij
  P.R.O. Consult, Arnhem
 • Scholing tot onderwijskundig leider bij KPC, Helvoirt
 • Collegiale coaching en Activerende didactiek bij Coaching Lapidaire, Breda

Betaald werk:

 • Docent Nederlands op het Heerbeeckcollege, Best
 • Manager Onderwijs op het Theresialyceum, Tilburg
 • Examinator Nederlands havo/vwo bij Staatsexamens / College van examens
 • Docent Nederlands op het Carolus Borromeus College, Helmond
 • Docent Nederlands op het Peellandcollege, Deurne
 • Docent Nederlands op diverse scholen (parttime / inval)

Vrijwilligerswerk:

 • Procesbegeleider bij Bestuur Scouting Esjeeka, Tilburg
 • Lid en voorzitter van de Medezeggenschapsraad van B.S. De Stappen, Tilburg
 • Radiomaker voor Concertzender Nederland
 • Radiomaker voor Omroep Tilburg

Zie voor meer details mijn Linked In-profiel