Wat doe ik?

man-van-leerkuil

Je hele leven blijf je leren en groeien. Onderwijs of andere manieren van scholing kunnen daarbij helpen, maar veel dingen leer je al doende, in het wild, met vallen en opstaan. Levenslessen, noemen we dat dan.

Je kent misschien het beeld van de ‘leerkuil’: als je over de kuil heen kan springen, leer je eigenlijk niets. Dan is er te weinig uitdaging. Pas als je door de kuil gaat, afdaalt en weer omhoog klautert, dan leer je pas werkelijk iets. Of zoals wel eens wordt gezegd: zonder worsteling geen groei; no pain, no gain. Maar er bestaat ook zoiets als te veel uitdaging. Wie te lang te veel - óf juist te weinig - uitgedaagd wordt, haakt af. De groei stagneert, totdat deze stilstand vroeg of laat onhoudbaar wordt. En dan begint de worsteling pas echt.

Wanneer je door omstandigheden alleen komt te staan in dit proces, kan ik je wellicht helpen. Dat kan heel praktische hulp zijn, maar ook steun in je persoonlijke ontwikkeling. Het kan ook zo zijn dat we door praktisch aan de slag te gaan, beetje bij beetje bij een worsteling op een dieper vlak uitkomen. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de eerste duizend dagen van je leven, waaraan je vaak nauwelijks herinnering hebt, onbewust veel invloed hebben op de rest van je leven.

Ik ga ervan uit dat je in elke situatie een keus hebt. Samen onderzoeken we welke mogelijkheden je hebt en wat de voor- en nadelen van elke mogelijkheid zijn. Dat is de rationele kant. Daarnaast is er de emotionele kant: door allerlei ervaringen door de jaren heen heb je voorkeuren ontwikkeld, soms in de vorm van angsten of verslavingen. Er kan sprake zijn van hardnekkige patronen. Door hierin meer inzicht te krijgen, kun je proberen zo’n patroon te doorbreken. Ook dat is groei.

Er is een grens aan wat ik als coach kan bereiken of bieden. Als we die grens bereiken, dan zoek ik (indien nodig) met je naar beter passende vervolghulp. Indien nodig bespreek ik binnen mijn netwerk of intervisiegroep wat wijsheid is.
Thema’s waarmee ik zelf in mijn leven geworsteld heb (en soms nog worstel), zijn o.a. de (vecht) scheiding van mijn ouders, ‘anders’ zijn door hoogbegaafdheid, werken in een psychologisch onveilige omgeving, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Op deze vlakken ben ik dus naast coach ook ervaringsdeskundige. Dat kan een voordeel zijn.

Hoe werk ik?
In een kennismakingsgesprek proberen we helder te krijgen wat je hulpvraag is en of ik de juiste persoon ben om je te helpen. Het is geen probleem als er niet meteen een duidelijke hulpvraag boven komt drijven. Op basis van je verhaal bespreken we samen hoe we het gaan aanpakken: wat wil je bereiken en wanneer ben je tevreden? Ik werk in grote mate intuïtief, maar dat betekent niet dat ik ‘maar wat doe’. Ik heb een academische lerarenopleiding afgerond en scholingen en trainingen gevolgd op het gebied van o.a. persoonlijk leiderschap, transactionele analyse en systeemwerk. Daarnaast volg ik op dit moment de opleiding ‘Professionele communicatie’ bij Phoenix, Utrecht.

Op de volgende pagina vind je een literatuurlijst van boeken die ik als inspiratie en/of als theoretische basis gebruik.